VÝSLEDKY ZÁPISU

Vážení rodiče,
ve dnech 3. a 4. dubna proběhl zápis žáků k povinné školní docházce. Do školy v doprovodu rodičů přišlo 75 dětí. Několik z nich řeší odklad školní docházky o jeden rok. Ti zapsaní vytvoří ve školním roce 2019/2020 kolektivy tří prvních tříd. Přípravná schůzka pro jejich rodiče se uskuteční v úterý 4. června od 16,00 hodin. Budou seznámeni s organizačními záležitostmi, provozem školní družiny, školní jídelny, bude jim předán seznam pomůcek, které budou prvňáčkové potřebovat a s dalšími důležitými informacemi. Na setkání se těší budoucí třídní učitelky: Mgr. E. Malichová, Mgr. M. Johnová a Mgr. K. Novotná.

Děkujeme všem rodičům, kteří projevili důvěru v činnost naší školy a jejich pedagogů.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy


RODIČŮM BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Zahájení povinné školní docházky je významným okamžikem nejenom v životě dítěte, ale i celé jeho rodiny – dítě se stává školákem. Prvním krokem ke vstupu do školy je zápis dětí do první třídy, při kterém se zjišťuje jejich školní zralost.


1. Zápis dětí do 1. třídy

Informace o zápisu na školní rok 2019/20

.. letáček k vytisknutíZápis se koná v budově ředitelství školy (budova A) v přízemí.
Dítě k zápisu doprovází jeho zákonný zástupce, který je po celou dobu zápisu přítomen.


2. Dny otevřených dveří

Akce k zápisu na školní rok 2019/20